Mənəviyyat axtarışında

Ölkəmizdə milli-mənəvi dəyərlərin təbliği, inkişafı və möhkəmləndirilməsi, həmin dəyərlərin qorunması, ümumən milli-mənəvi dəyərlərin cəmiyyətdə rolunun yüksəldilməsinə xidmət edəcək “Mənəviyyat axtarışında” layihəsi çərçivəsində müxtəlif mövzularda ibrətamiz qısametrjlı filmlərin çəkilməsi həyata keçirilir. Birinci film “Seçim qarşısında” adlanır və Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondunun dəstəyi ilə çəkilmişdir.