Mənəviyyat axtarışında: "Şəhidin məqamı"

Ölkəmizdə milli-mənəvi dəyərlərin təbliği, vətənpərvərlik hisslərinin aşılanması, inkişafı və möhkəmləndirilməsi, həmin dəyərlərin qorunması, ümumən milli-mənəvi dəyərlərin cəmiyyətdə rolunun yüksəldilməsinə xidmət edəcək “Mənəviyyat axtarışında” layihəsi çərçivəsində müxtəlif mövzularda ibrətamiz qısametrjlı filmlərin çəkilməsi həyata keçirilir. İkinci film “Şəhidin məqamı” adlanır və Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondunun dəstəyi ilə çəkilmişdir.